Konference Svobodného přístavu 2023: Drogy a zbraně

…včera, dnes a zítra

Po úspěšných konferencích v minulých letech pořádá letos Svobodný přístav konferenci o dvou kontroverzních tématech naráz – drogách a zbraních!

logo konference

Drogy a zbraně si většina lidí spojuje s nebezpečím; a to zdaleka nejen proto, že do jisté míry nebezpečné skutečně jsou, nýbrž především pro spojení s gangy, mafiemi, podsvětím a zločinem. Zdaleka ne vždy tomu tak však bylo; ještě v devatenáctém a počátkem dvacátého století se jednalo o běžné předměty denní potřeby, kterými mohl disponovat v podstatě každý bez zásadnější kontroly od jakékoliv autority, aniž by docházelo k apokalyptickým scénářům, jimiž nás straší státy a politici, když se pokoušejí drogy a zbraně regulovat či zakazovat. Tyto pokusy však nejen přes sto let notoricky selhávají, ale především bohužel uměle vytvářejí ono nebezpečí, když s těmito artikly místo ctihodných občanů obchodují zločinci a mafiáni na černém trhu.

Spousta lidí, kteří si najdou cestu ke zodpovědnému, mírumilovnému, ukázněnému a bezpečnému užívání buď drog, nebo zbraní, velice často zaujímají naprosto nesmiřitelný postoj ke všem uživatelům toho druhého, čemu oni sami neholdují; nadšení střelci nezřídka koukají skrz prsty na psychonauty (jedince experimentující se změněnými stavy vědomí a poznávající sebe sama pomocí psychoaktivních látek) a naopak. Tyto antipatie považujeme za paradoxní, neboť pro drogy i zbraně platí, že ačkoliv mohou být při nezodpovědném používání nebezpečné (uživateli i jeho okolí), jedná se o mocné nástroje k výraznému zlepšování – či dokonce záchraně – životů; a bez ohledu na to, co si o nich myslíme, veškeré snahy postavit je mimo zákon napáchaly za posledních sto let spoustu zla a zmařily bezpočet životů.

Tímto vás zveme na „Konferenci Svobodného přístavu 2023: Drogy a zbraně včera, dnes a zítra“; dozvědět se na ní můžete spoustu zajímavých informací o drogách i zbraních obecně, stejně jako o jejich historii, současnosti i budoucnosti. Především se však pokusíme obojí destigmatizovat a představit je jako běžné předměty denní potřeby, kterými kdysi skutečně byly.

Máte zájem se zúčastnit?

Neváhejte a přijďte 18. února v 9 hodin na vysokou školu CEVRO Institut (adresa Jungmannova 28/17, Praha 1).

Vezměte s sebou rodinu, přátele, známé! Konference je koncipována tak, aby nebylo třeba žádných předchozích znalostí tématu; přijít může doslova kdokoliv.

Používáte-li facebook, prosím, potvrďte účast zde!

Nemáte-li na facebooku účet, prosím, zaregistrujte se v následujícím formuláři:

Mailová adresa:
Jméno a příjmení:

Přednášející